GIVING@UiTM

CSR Projects

FESTIVAL ALTRUISME APB 2023


AA Zone 43
  • FESTIVAL ALTRUISME APB 2023

    1.     Program ini turut memberi peluang kepada para pelajar untuk menyumbang bakti kepada UiTM di samping memberikan pendedahan awal tentang salah satu pendekatan dalam komunikasi dengan golongan OKU 2.     Hal ini bukan sahaja untuk golongan OKU semata-mata...
    close
info_outline

FESTIVAL ALTRUISME APB 2023

1.     Program ini turut memberi peluang kepada para pelajar untuk menyumbang bakti kepada UiTM di samping memberikan pendedahan awal tentang salah satu pendekatan dalam komunikasi dengan golongan OKU 2.     Hal ini bukan sahaja untuk golongan OKU semata-mata...

1.     Program ini turut memberi peluang kepada para pelajar untuk menyumbang bakti kepada UiTM di samping memberikan pendedahan awal tentang salah satu pendekatan dalam komunikasi dengan golongan OKU

2.     Hal ini bukan sahaja untuk golongan OKU semata-mata, malah dapat membuka mata pelajar UiTM dan masyarakat umum tentang kepentingan mengetahui komunikasi yang efisyen.

3.     Hal ini juga bertepatan dengan matlamat SDG UNESCO yang memfokuskan kepada menjamin Pendidikan menyeluruh dan ekuiti serta menggalakkan pelkuang pembelajaran sepanjang hayat kepada semua pelajar, serta memupuk semangat perikemanusiaan dalam diri masing-masing.

Reference letter: 100-UiTM (NC. 13/5)