what do we do

Latest Projects

Tabung Sadaqah UiTM Cawangan Perak

Sedekah yang diurus adalah wang tunai

Bantuan sedekah diagihkan kepada warga universiti iaitu staf dan pelajar serta mereka “yang memerlukan” merujuk kepada pihak yang memerlukan selain daripada warga universiti.