GIVING@UiTM

CSR Projects

TABUNG ALUMNI PRIHATIN RM5 ‘KELANGSUNGAN PENGAJIAN MAHASISWA’ #alumniUiTMprihatin Kolej Pengajian Kejuruteraan


AA Zone 28
  • TABUNG ALUMNI PRIHATIN RM5 ‘KELANGSUNGAN PENGAJIAN MAHASISWA’ #alumniUiTMprihatin Kolej Pengajian Kejuruteraan

    Pengurusan pengendalian kewangan tabung ini akan dijayakan secara kolaborasi bersama Pusat Jaringan Alumni (ANC), Pejabat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (ICAN), dengan kolaborasi Pejabat Bendahari, UiTM, Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur (PPII) UiTM, dan fakulti/kampus UiTM.
    close
info_outline

TABUNG ALUMNI PRIHATIN RM5 ‘KELANGSUNGAN PENGAJIAN MAHASISWA’ #alumniUiTMprihatin Kolej Pengajian Kejuruteraan

Pengurusan pengendalian kewangan tabung ini akan dijayakan secara kolaborasi bersama Pusat Jaringan Alumni (ANC), Pejabat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (ICAN), dengan kolaborasi Pejabat Bendahari, UiTM, Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur (PPII) UiTM, dan fakulti/kampus UiTM.

Pengurusan pengendalian kewangan tabung ini akan dijayakan secara kolaborasi bersama Pusat Jaringan Alumni (ANC), Pejabat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (ICAN), dengan kolaborasi Pejabat Bendahari, UiTM, Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur (PPII) UiTM, dan fakulti/kampus UiTM.

Reference letter: 100-UiTM(NC 36/2)Jld.