GIVING@UiTM

Donation / Sadaqah

Tabung Warga Prihatin UiTM Cawangan Kelantan


AAD1 Zone 02
  • Tabung Warga Prihatin UiTM Cawangan Kelantan

    Pengurusan pengendalian kewangan tabung ini akan dijayakan oleh Unit Hal Ehwal Islam bersama kolaborasi bersama Pejabat Bendahari, UiTM Cawangan Kelantan,  Objektif Projek : 1. Membantu meringankan beban hidup serta keceriaan buat warga UiTM Cawangan Kelantan yang kurang bernasib baik dan ber...
    close
info_outline

Tabung Warga Prihatin UiTM Cawangan Kelantan

Pengurusan pengendalian kewangan tabung ini akan dijayakan oleh Unit Hal Ehwal Islam bersama kolaborasi bersama Pejabat Bendahari, UiTM Cawangan Kelantan,  Objektif Projek : 1. Membantu meringankan beban hidup serta keceriaan buat warga UiTM Cawangan Kelantan yang kurang bernasib baik dan ber...

Pengurusan pengendalian kewangan tabung ini akan dijayakan oleh Unit Hal Ehwal Islam bersama kolaborasi bersama Pejabat Bendahari, UiTM Cawangan Kelantan, 

Objektif Projek :

1. Membantu meringankan beban hidup serta keceriaan buat warga UiTM Cawangan Kelantan yang kurang bernasib baik dan berpendapatan rendah.
2. Menambahbaik infrastruktur Pusat Islam agar warga UiTM Cawangan Kelantan selesa dan dapat belajar dan beribadat dengan baik dan selesa.
3. Menzahirkan keprihatinan kepada semua golongan warga UiTMCK yang kurang berkemampuan.

Reference letter: 100-UiTM (NC-13/5) 18 April 2022