GIVING@UiTM

CSR Projects

TABUNG ALUMNI PRIHATIN RM5 ‘KELANGSUNGAN PENGAJIAN MAHASISWA’ FAKULTI SAINS PENTADBIRAN PENGAJIAN POLISI (FSPPP) #alumniUiTMprihatin


AAN2 Zone 02
  • TABUNG ALUMNI PRIHATIN RM5 ‘KELANGSUNGAN PENGAJIAN MAHASISWA’ FAKULTI SAINS PENTADBIRAN PENGAJIAN POLISI (FSPPP) #alumniUiTMprihatin

    Pengurusan pengendalian kewangan tabung ini akan dijayakan secara kolaborasi bersama Pusat Jaringan Alumni (ANC), Pejabat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (ICAN), dengan kolaborasi Pejabat Bendahari UiTM, Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur (PPII) UiTM, dan Fakulti Sains Pentadb...
    close
info_outline

TABUNG ALUMNI PRIHATIN RM5 ‘KELANGSUNGAN PENGAJIAN MAHASISWA’ FAKULTI SAINS PENTADBIRAN PENGAJIAN POLISI (FSPPP) #alumniUiTMprihatin

Pengurusan pengendalian kewangan tabung ini akan dijayakan secara kolaborasi bersama Pusat Jaringan Alumni (ANC), Pejabat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (ICAN), dengan kolaborasi Pejabat Bendahari UiTM, Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur (PPII) UiTM, dan Fakulti Sains Pentadb...

Pengurusan pengendalian kewangan tabung ini akan dijayakan secara kolaborasi bersama Pusat Jaringan Alumni (ANC), Pejabat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (ICAN), dengan kolaborasi Pejabat Bendahari UiTM, Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur (PPII) UiTM, dan Fakulti Sains Pentadbiran Pengajian Polisi (FSPPP) UiTM. 

OBJEKTIF PROJEK

1. Memberi peluang kepada alumni UiTM menyumbang kepada pembangunan pembelajaran pelajar-pelajar UiTM.
2. Membantu menampung pemberian insentif kepada para pelajar UiTM

Reference letter: 100-UiTM(NC 36/2) Jld. Bertarikh 5 Julai 2021