GIVING@UiTM

Donation / Sadaqah

TABUNG ALUMNI PRIHATIN RM5 ‘KELANGSUNGAN PENGAJIAN MAHASISWA’ UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN KAMPUS SEREMBAN #alumniUiTMprihatin


AAN2 Zone 02
  • TABUNG ALUMNI PRIHATIN RM5 ‘KELANGSUNGAN PENGAJIAN MAHASISWA’ UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN KAMPUS SEREMBAN #alumniUiTMprihatin

    Pengurusan pengendalian kewangan tabung ini akan dijayakan secara kolaborasi bersama Pusat Jaringan Alumni (ANC), Pejabat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (ICAN), dengan kolaborasi Pejabat Bendahari UiTM, Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur (PPII) UiTM, dan UiTM Cawangan Negeri...
    close
info_outline

TABUNG ALUMNI PRIHATIN RM5 ‘KELANGSUNGAN PENGAJIAN MAHASISWA’ UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN KAMPUS SEREMBAN #alumniUiTMprihatin

Pengurusan pengendalian kewangan tabung ini akan dijayakan secara kolaborasi bersama Pusat Jaringan Alumni (ANC), Pejabat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (ICAN), dengan kolaborasi Pejabat Bendahari UiTM, Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur (PPII) UiTM, dan UiTM Cawangan Negeri...

Pengurusan pengendalian kewangan tabung ini akan dijayakan secara kolaborasi bersama Pusat Jaringan Alumni (ANC), Pejabat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (ICAN), dengan kolaborasi Pejabat Bendahari UiTM, Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur (PPII) UiTM, dan UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Seremban .

 

OBJEKTIF PROJEK

1. Memberi peluang kepada alumni UiTM menyumbang kepada pembangunan pembelajaran pelajar-pelajar UiTM.
2. Membantu menampung pemberian insentif kepada para pelajar UiTM.

Reference letter: 100-UiTM(NC 36/2) Jld. Bertarikh 5 Julai 2021