CSR Projects


Choose the way to help people in need
account_balance

Waqf

card_giftcard

Donation / Sadaqah

favorite_border

Endowment

groups

CSR Projects

Sumbangan Projek Cat Transit Shelter

Projek Penyayang CatChateau Transit Shelter adalah merupakan projek Kelab Budi Penyayang UiTM Cawangan Pulau Pinang dalam Do Good Challenge Musim ke-2 yang bertujuan untuk membantu dalam mengawal populasi kucing-kucing jalanan dalam kawasan kampus. Antara aktiviti yang dijalankan iala...

JOM BANTU ASNAF 4.0

Jom Bantu Asnaf 4 adalah Projek kerjasama antara warga UiTM Melaka ( pensyarah, staff sokongan dan pelajar  ), agensi kerajaan,NGOs dan juga komuniti setempat.   Projek ini di terajui oleh pensyarah dari Fakulti Pengurusan Perniagaan (FPP) dengan Kerjasama Bahagian Penyelidi...

Penyayang Roaming Rangers

Corporate Social Responsibility (CSR) memainkan peranan penting dalam pembangunan dan penglibatan bersama sesuatu komuniti setempat. Universiti Teknologi MARA (UiTM) memberi penekanan kepada para pelajar untuk menyertai CSR dan pelbagai aktiviti lain yang boleh memberi pendedahan, pengalaman dan ins...