CSR Projects


Choose the way to help people in need
account_balance

Waqf

card_giftcard

Donation / Sadaqah

favorite_border

Endowment

groups

CSR Projects

TABUNG ALUMNI PRIHATIN RM5 ‘KELANGSUNGAN PENGAJIAN MAHASISWA’ FAKULTI SAINS PENTADBIRAN PENGAJIAN POLISI (FSPPP) #alumniUiTMprihatin

Pengurusan pengendalian kewangan tabung ini akan dijayakan secara kolaborasi bersama Pusat Jaringan Alumni (ANC), Pejabat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (ICAN), dengan kolaborasi Pejabat Bendahari UiTM, Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur (PPII) UiTM, dan Fakulti Sains Pentadb...