Others


Now payment can be made anytime, anywhere
event_seat

Seminars

school

Courses

build

Workshops

miscellaneous_services

Others

BEG GUNA SEMULA KEMPEN CARRY & CARE

Jawatankuasa Kampus Hijau UiTM Cawangan Perak sedang menganjurkan program promosi penggunaan beg guna semula. Program ini bertujuan menggalakkan aktiviti kelestarian alam sekitar menerusi pengurangan penggunaan plastik, kertas dan lain-lain pembaziran. Marilah kita bersama-sama menyokong usaha ini d...